Általános szerződési feltételek

 

Jelen Általános szerződési feltételek tartalmazzák Geosics Regina (továbbiakban: tulajdonos; grafológiai szolgáltatások nyújtója) által üzemeltetett www.geosicsregina.hu weboldal használatára vonatkozó általános feltételeket.

A www.geosicsregina.hu bármely tartalmának betöltésével vagy megtekintésével Ön tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános szerződési feltételeket.

A www.geosicsregina.hu honlapon található üzenetküldő és/vagy emailcím kizárólag a kapcsolatfelvételt szolgálják. A grafológiai szolgáltatások nyújtója és a honlap látogatója közötti szolgáltatási jogviszony a megrendelésnek a tulajdonos általi írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

Szerzői jogok és felhasználási szabályok

A www.geosicsregina.hu bármely tartalmának betöltésével elfogadja a következő feltételeket a honlap látogatója.

A www.geosicsregina.hu honlapon található tartalom Geosics Regina szellemi tulajdona.

Minden jog fenntartva. A tulajdonos fenntartja a honlap bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és megjelenését magyar és nemzetközi törvények védik.

A tulajdonos (grafológiai szolgáltatások nyújtója) előzetes írásbeli hozzájárulása és a honlapra való hivatkozás nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek újraközlése, feldolgozása, értékesítése. A honlapon közölt szöveg, grafika, fotóanyag, videóanyag és minden adat szerzői jogvédelem alatt áll. Kifejezetten tilos ezeket – akár eredeti, akár módosított formájában; akár részben, akár egészben – sajátként feltüntetni, terjeszteni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, bármilyen médiumban közölni. Tilos a honlapból bármely részt kivágni, a kivágott részt bármely módon újraközvetíteni. Tilos a tulajdonos (grafológiai szolgáltatások nyújtója) előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A honlapról szöveget, grafikát, fotóanyagot, videóanyagot és bármely adatot átvenni -a tulajdonos (grafológiai szolgáltatások nyújtója) előzetes írásbeli hozzájárulása mellett- csak a honlapra való hivatkozással (linkkel) lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, például az átvett cikk után az alábbi formában:
“Forrás:
Geosics Regina grafológus honlapja – www.geosicsregina.hu“.
Ha Ön át szeretne venni, vagy fel szeretne használni valamely tartalmat erről a honlapról, kérem, engedélykérés céljából írásban vegye fel velem a kapcsolatot. Az engedélyt kérő elfogadja, hogy a tulajdonos (grafológiai szolgáltatások nyújtója) bármikor indoklás nélkül visszavonhatja vagy megtagadhatja a hozzájárulását. Nem megengedett a honlapra hivatkozni (linkelni) és/vagy információt átvenni abban az esetben, ha olyan tartalom környezetében történik, mely megtévesztő vagy rossz színben tünteti fel a tulajdonost. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A geosicsregina.hu domain Magyarországon bejegyzett és jogvédett domainnév. Ez vagy az ehhez megtévesztésig hasonló név vagy kifejezés(ek) használata a tulajdonos jogait sérti, melynek megszüntetése és kárának megtérítése érdekében a készen áll a szükséges jogi lépés(eke)t megtenni.

A www.geosicsregina.hu honlapot mindenki saját felelősségére használhatja, a tulajdonos (grafológiai szolgáltatások nyújtója) a webhely használatából fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A honlap oldalain megjelenő bármely információ be- vagy letöltésével kapcsolatos minden kockázat a látogatót terheli. A tulajdonos nem vállal felelősséget és semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel sem közvetett, sem közvetlen; sem szándékos, sem gondatlan magatartásból eredő bármely kár (ide értve többek között: veszteség, elmaradt haszon, elveszett adatok stb.) megtérítéséért. A tulajdonos nem vállal felelősséget az oldalakon megtalálható tartalmak használatából vagy használhatatlanságából eredő károkért, továbbá a honlapon szereplő bármely információ pontatlanságáért, elavultságáért.

A tulajdonos (grafológiai szolgáltatások nyújtója) nem vállalja, hogy ellenőrzi a webhelyen kívüli és/vagy harmadik fél által készített honlapok tartalmát, és nem vállal felelősséget a www.geosicsregina.hu bármely lapján linkelt tartalomért.